F (6)

Filip Bielik

Account Executive, absolvent štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po škole stážoval v Českom rozhlase, v sekcii publicistika. V minulosti pracoval ako externý redaktor pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu a ako jazykový korektor vo vydavateľstve s odbornou tlačou.

Podporuje account managera v aktivitách v oblasti starostlivosti o klientov, komunikačných stratégií, vzťahov s médiami a PR kampaní.