Naše služby

co-robime2

Media relations

full servis v oblasti vzťahov s médiami, tlačové správy, príprava advertorialov, kompletné zabezpečenie tlačových konferencií, špeciálnych podujatí pre novinárov, neformálnych stretnutí so zástupcami médií, čitateľské súťaže, firemná, produktová komunikácia, B2B, online PR

Komunikačné stratégie

vypracovanie návrhu komunikačných aktivít pre značky a produkty, návrhy komunikačných stratégií na základe prezentácie firmy a jej konkurencie v médiách

Krízová komunikácia

stratégia krízovej komunikácie a príprava krízového manuálu

Mediálne tréningy

pravidlá spolupráce s médiami pre zástupcov firmy a príprava na situácie, v ktorých firma reaguje na požiadavky médií v rôznych situáciách

Sociálne médiá

strategická a obsahová starostlivosť o sociálne profily klientov

Interná komunikácia

stratégia vnútornej komunikácie firmy a kompletné zabezpečenie interných komunikačných kanálov vrátane návrhu a obsahovej realizácie časopisu pre zamestnancov

Media audit

vnímanie spoločnosti a jej predstaviteľov u kľúčových novinárov prostredníctvom analýzy osobných štruktúrovaných rozhovorov

Monitoring médií

sledovanie, analýza médií a informačných zdrojov