Agentúra Arthur media, s.r.o. vznikla v roku 2004. Jej tím tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti public relations, krízovej komunikácie, public affairs a komunikačných stratégií. Okrem štandardného fullservisu v oblasti public relations vytvárame pre našich klientov komunikačné stratégie ich značiek a produktov. Ďalšími činnosťami Arthur medie sú tréningy mediálnej komunikácie a verejného vystupovania, ako aj správa obsahu sociálnych sietí (viac v ČO ROBÍME).

Reputačný management

Navrhneme vám stratégiu reputačného manažmentu vrátane budovania vzťahov s definovanými cieľovými skupinami a prevencie krízovej komunikácie.Čítajte viac

Issue management

Cieľ issue managementu vnímame ako elimináciu prípadnej krízovej komunikácie, resp. minimalizáciu jej prípadných negatívnych dopadov na reputáciu spoločnosti.Čítajte viac

Sociálne médiá

Máme dlhodobé vzťahy s tradičným médiami. No budúcnosť vidíme aj v médiách sociálnych, preto sa im intenzívne venujeme už niekoľko rokov.Čítajte viac

rokov skúseností
členov tímu
aktuálnych klientov

Naši klienti

1114
1115
1412
1120
1111
1116
1118
1361
1113
1362
1271
1369
1303
1301
1302
1112