A (3)

Andrej Tomašec

Account Executive, vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na univerzite sa aktívne zaujímal o fungovanie médií a bol aktívnym členom študentského Pulz rádia i Tv Unica. Po štúdiu jeho kroky viedli do Rádia Mária, kde pracoval ako editor vysielania. Neskôr objavil čaro PR a stal sa členom nášho tímu.