Agentúra Arthur media, s.r.o. vznikla v roku 2004. Jej tím tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti public relations, krízovej komunikácie, public affairs a komunikačných stratégií. Okrem štandardného fullservisu v oblasti public relations vytvárame pre našich klientov komunikačné stratégie ich značiek a produktov. Ďalšími činnosťami Arthur medie sú tréningy mediálnej komunikácie a verejného vystupovania, ako aj správa obsahu sociálnych sietí (viac v ČO ROBÍME).

Reputačný management

Navrhneme vám stratégiu reputačného manažmentu vrátane budovania vzťahov s definovanými cieľovými skupinami a prevencie krízovej komunikácie.Čítajte viac

Issue management

Cieľ issue managementu vnímame ako elimináciu prípadnej krízovej komunikácie, resp. minimalizáciu jej prípadných negatívnych dopadov na reputáciu spoločnosti.Čítajte viac

Sociálne médiá

Máme dlhodobé vzťahy s tradičným médiami. No budúcnosť vidíme aj v médiách sociálnych, preto sa im intenzívne venujeme už niekoľko rokov.Čítajte viac

rokov skúseností
členov tímu
aktuálnych klientov

Naši klienti

1552
1503
1369
1616